Wpisy autora: Guarana Biznes

Dotacje na rozwój w Wałbrzychu – inwestycje w innowacyjność dla firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Opublikowano 8 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 320 tys. zł – takei dotacje na rozwój w Wałbrzychu i okolicach. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup maszyn, urządzeń (ruchomych środków trwałych) oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy należące do Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotacje są przyznawane w ramach RPO WD 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP…

Dotacje na zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firm z województwa łódzkiego

Opublikowano 28 czerwiec, 2021, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

Pojawiła się szansa dla firm z województwa łódzkiego na podniesienie konkurencyjności dzięki wsparciu środków z UE. Celem dotacji jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firm. W ramach Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw realizowane mogą być projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia…

Dotacje do inwestycji dla dolnośląskich firm dotkniętych skutkami COVID

Opublikowano 21 czerwiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 400 tys. zł – takie dofinansowanie na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy z Dolnego Śląska, które borykają się z trudnościami finansowymi. Dotacje przyznawane są w ramach programu RPO 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.   Kiedy można…

Dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację – 85% i 800 tys

Opublikowano 10 maj, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Inwestycje,Nabory wniosków,RPO Dolny Śląsk

Aż do 85% i 800 tys. zł – taką dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację firm można uzyskać w ramach programu Przemysł 4.0. Dofinansownaie do inwestycji mogą uzyskać firmy produkcyjne, które chcą przejść na nowy poziom nowoczesności procesów produkcji.  Pobierz szczegóły programu na dwóch stronach: FENG 2021-2027 Przemysł 4.0.   …

Jak przygotować się do złożenia wniosku o dotację?

Opublikowano 21 wrzesień, 2020, Autor: , Kategoria: Dotacje,Poradnik,Przygotowania i zarządzanie,Przygotowanie do wniosku

Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie to długi proces. Obejmuje on następujące etapy Analizy potrzeb klienta Dotacyjny Rekonesans – plan finansowania Program Przygotowań Opracowanie i złożenie wniosku Realizacja i rozliczenie projektu Potrzeby biznesowe Chcąc uzyskać dofinansowanie, na samym początku powinniśmy ustalić potrzeby biznesowe swojej firmy. Oto informacje, które powinniśmy zgromadzić:…

Dolny Śląsk – 21 milionów dla firm na badania i rozwój – konkurs 2018 – RPO WD 1.2.A ZIT Wrof

Opublikowano 10 wrzesień, 2018, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Współpraca z nauką

21 mln dla firm na badania i budowę prototypu – konkurs 2018 Dobra wiadomość dla wrocławskich firm, chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R i rozwijać nowe produkty. Najbliższe 3 miesiące roku to właśnie czas na przygotowanie projektów na rozwój innowacyjności przy wykorzystaniu dotacji z UE. Wsparcie skierowane do firm z terenu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi blisko…