Dotacje na cyfryzację – dotacje na zakup oprogramowania i komputerów – Bon na cyfryzację z PARP

Opublikowano 11 sierpień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na cyfryzację do 85% i 255 tys. zł – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w ramach programu POIR 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Działania w ramach projektu mają sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania firm w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu, co w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na wprowadzeniu innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Kiedy można składać wnioski?

Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września 2021. Wtedy też poznamy więcej szczegółów dotyczących wymagań.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 20 września do 20 października 2021.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z terenu całej Polski.

Preferowane będą wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

 Na co można uzyskać dotację na cyfryzację?

Dotację na cyfryzację można wykorzystać na wydatki do:

 1. zakupu usługi doradczej związanej z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi;
 2. zakupu usługi doradczej związanej z wdrożeniem innowacji procesowej;
 3. nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie licencji, oraz innych praw własności intelektualnej
 4. nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
 5. zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;
 6. zakupu usługi doradczej związanej z wdrożeniem planu, o którym mowa w pkt 5.
 7.  zakupu szkolenia.

 

Ile można uzyskać dotacji?

Poziom dofinansowania wynosi do 85%.

W konkursie będzie można uzyskać dofinansowanie dla projektów o wartości od 60 do  300 tys zł.

Maksymalna dotacja to 255 tys. zł.

 

Kryteria oceny

Największe szanse na dotacje mają firmy szczególnie dotknięte skutkami COVID i odnotowały duży spadek przychodów za rok 2020  w stosunku do roku 2019.

Najwięcej punktów i największe szanse na dotację mają firmy:

 • których przychody zmniejszyły się powyżej 70% w 2020 r w stosunku do do 2019 oraz
 • posiadają główny PKD spośród następujących:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Dodatkowo stosowane będą kryteria rozstrzygające tj:

 • wartość wskaźnika „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw” wg GUS dla województwa wnioskodawcy
 • wartość wskaźnika „Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca.” wg GUS dla województwa wnioskodawcy