Ocena formalna wniosku – jak nie odpaść w przedbiegach?

Opublikowano 28 styczeń, 2017, Autor: , Kategoria: Poradnik,Przygotowanie do wniosku

7 grzechów głównych

W tym roku przedsiębiorcy ponownie będą mieli możliwość sięgnięcia po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach programu 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP mikro firmy mogą składać projekty, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, a także dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Jak_uniknąć_odrzucenia_wniosku_ocena_formalna

Poniżej prezentujemy 7 najczęściej popełnianych błędów, które powodują, że projekt w ramach RPO WD 1.5.1 nie przechodzi oceny formalnej.

1. Nieprawidłowa ocena statusu MŚP – firmy, które są powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innymi firmami często robią błędy na tym etapie. Wynika to najczęściej z trudności w poprawnej identyfikacji powiazań i bagatelizowanie ich znaczenia. A powiazania są oczkiem w głowie Instytucji rozdysponowujących środki unijne i są bardzo dokładnie prześwietlane. Istniejące narzędzia informatyczne skutecznie wykrywają powiązania- firma, która „myśli”, że kwalifikuje się do MSP, poprzez np. działalność gospodarczą prokurenta sp. z o.o. może ten status stracić. Od statusu MSP zależy możliwość aplikowania do danego konkursu oraz poziom dotacji . Wszelkie niejasności w tym zakresie i błędy skutkują odrzuceniem wniosku z poniższych powodów:

  • Nieprawidłowy poziom dofinansowania – źle dobrany poziom dofinansowania wynika często z nieprawidłowej oceny statusu MŚP, a nie można poprawić błędów w tym zakresie.
  • Wnioskodawca się nie kwalifikuje – przykładem jest sytuacja gdy średnia lub mała firma złoży wniosek do konkursu dla mikroprzedsiębiorców. Wtedy nie da się takiego błędu poprawić i wniosek odpadnie. Podobnie w przypadku firmy dużej, jeżeli konkurs jest dla MŚP.

2. Kwalifikowalność wydatków – Oprogramowanie na cenzurowanym. Wydatki kwalifikowane to wydatki, do których można otrzymać dofinansowanie. W każdym konkursie zdefiniowana jest lista takich wydatków. Jeżeli wniosek zawiera wydatki, które na takiej liście się nie znajdują to zostanie on odrzucony.

Przykładem wydatków niekwalifikowanych w konkursie 1.5.1.A „Rozwój produktów i usług MŚP” są wydatki na oprogramowanie dedykowane. Zdefiniowanie, które oprogramowanie jest dedykowane a które nie, stanowiło dość poważny problem dla wielu Wnioskodawców. Ostatecznie uzyskaliśmy precyzyjne wyjaśnienia od Instytucji Pośredniczącej. Sądząc jednak po tytułach odrzuconych projektów, wielu Wnioskodawców nie poradziło sobie z właściwym przypisaniem kosztów związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowania. Ujęcie w budżecie kwalifikowanym wydatków na konfigurację systemów, dostosowanie środowiska do wymagań Wnioskodawcy, czy oprogramowanie wybranych modułów „na miarę” należało ująć jako niekwalifikowane. Prawdopodobnie była to przyczyna odrzucenia kilku projektów o tematyce informatycznej.

3. Przekroczenie limitów wydatków – niektóre rodzaje wydatków są limitowane, np. wydatki na zarządzanie projektem mogą mieć wartość do 1 % wartości wydatków kwalifikowanych (projekty do 500 tys. w ramach działania 1.5.1.A). Przekroczenie wyznaczonych limitów i brak korekty powoduje odrzucenie projektu.

4. Nieprawidłowy typ projektu – to błąd, którego nie można poprawić. Jeżeli konkurs dotyczy inwestycji, a wniosek dotyczy np. budowy laboratorium lub realizacji prac B+R to zostanie on odrzucony.

5. Brak poprawek lub zbyt szeroki zakres poprawek wniosku– instytucje dotacyjne dokonując oceny formalnej punktują wszystkie błędy. Trzeba je sumiennie skorygować i nie przesadzić w drugą stronę tzn. nie można bez dobrego uzasadnienia skorygować błędów, których nie wskazano w piśmie z instytucji.

6. Poprawki kluczowych elementów projektu są także takie informacje we wniosku, których zmienić nie można; są to np. wartości projektu, zakres rzeczowego, cel projektu itp. Jeżeli dokona się takich zmian bez wyraźnego wezwania to projekt automatycznie zostaje odrzucony.

7. Nieprawidłowy formularz wniosku – wydawałoby się, że to niemożliwe, ale jednak bywają takie sytuacje. Szczególnie wtedy, gdy nie korzysta się z generatora na stronie www tylko korzysta się z zewnętrznej aplikacji. W takich sytuacjach często zdarza się, że instytucje zmieniają formularze i publikują informacje na stronach. Jeżeli autor wniosku to przeoczy, wówczas nasz projekt zakończy się na tym etapie.

Dotacje na rozwój produktów i usług MŚP w 2017 r.

W tym roku przedsiębiorcy ponownie będą mieli możliwość sięgnięcia po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach programu 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP mikro firmy mogą składać projekty, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, a także dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Na projekty związane z wsparciem innowacyjności produktowej i procesowej przeznaczonych będzie ponad 12,5 miliona złotych.

Instytucją pośredniczącą będzie Związek ZIT Aglomeracja Wałbrzyska.

Termin naboru wniosków w ramach programu 1.5.A Wsparcie  innowacyjności produktowej i procesowej MŚP wydaje się dziś odległy. Wnioski składać będzie można od 1 września 2017 r. Jednak – jak wynika z zaprezentowanych 7 grzechów głównych – proces ubiegania się o dofinansowanie narażony jest na wiele błędów a wniosek może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->