Co nas odróżnia od konkurencji i tworzy naszą przewagę?

 

SKUTECZNOŚĆ

95% skuteczności w RPO Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego, PO IG 1.4-4.1. oraz wysoka efektywność w pozyskiwaniu projektów szkoleniowych w ramach POKL.

JAKOŚĆ

6 razy pierwsze miejsce w projektach RPO WD i wielokrotnie w pierwszej dziesiątce, 2. miejsce w konkursie na „Duży Bon na innowacje” w 2015 r.

PRECYZJA

Kilkadziesiąt projektów z POKL, POIG, RPO, Norweskich, NFOŚ, Siódmego programu ramowego prawidłowo zrealizowanych i rozliczonych – bez uchybień czy zwrotów dotacji.

DOŚWIADCZENIE

Zarządzaliśmy projektami o łącznej wartości ponad 100 mln zł w firmach o różnej wielkości i z rozmaitych branż.

NARZĘDZIA

Operacja „Dotacja” zasilaną przez Guaranę – realizujemy jedyny w swoim rodzaju cykl działań, który prowadzi do skutecznego pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

OBIEKTYWIZM

Często odradzamy firmom wykorzystanie dotacji, jeśli po dogłębnych analizach dostrzegamy, że szanse na sukces są nikłe, a może przynieść więcej szkód niż korzyści.