Dotacje na modernizację energetyczną budynków w subregionie wałbrzyskim

Opublikowano 6 sierpień, 2023, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Od 31 sierpnia 2023 roku będzie można składać wnioski na dotacje na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych w subregionie wałbrzyskim.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

JST w tym związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS- realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych).

Na co można uzyskać dotację na modernizację energetyczną?

Dofinansowanie można otrzymać na gruntowną termomodernizację wraz z m.in.:

Obligatoryjnie:

1) ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów); i/lub

2) wymianę okien i/lub drzwi; i/lub

3) modernizację systemu wentylacji

 

Fakultatywnie:

1) wymianę źródeł ciepła i instalacją urządzeń OZE; lub

2) wymianę/modernizację inst. CO i CWU; lub

3) podłączenie do sieci ciepłowniczo/chłodniczej.
We wszystkich projektach próg oszczędności energii pierwotnej musi być na poziomie nie niższym niż̇ 30% potwierdzonym wymaganym audytem energetycznym. Budynki zabytkowe muszą wykazać się oszczędnością energii pierwotnej bez obowiązku osiągniecia limitu 30%.

 Ile można uzyskać dotacji?

  1. w przypadku wsparcia nie objętego pomocą publiczną/de minimis – maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych
  2. w przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną – wartość wsparcia zależna od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju termomodernizacji – od 30% do 55%
  3. w przypadku wsparcia stanowiącego pomoc de minimis – maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość całkowita projektu wynosi – 1 000 000,00 PLN, w przypadku organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS – 300 000,00 PLN.

Maksymalny limit zaliczki w projekcie: do 90 % kwoty dofinansowania, przy czym maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 45% dofinansowania projektu

Koszty pośrednie: we wszystkich projektach – nieobjętych pomocą publiczną w części / całości – możliwe jest zastosowanie 7% stawki ryczałtowej na pokrycie kosztów pośrednich.

Kiedy można składać wnioski?

Składanie wniosków: od 31 sierpnia 2023 r. do 17 października 2023 r.

Najpóźniejszy dopuszczalny termin zakończenia realizacji projektu to 31 października 2025 r.