Termomodernizacja

Dolny Śląsk: Dotacje na kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Opublikowano 4 sierpień, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków,Termomodernizacja

23,6 mln zł na budynki użyteczności publicznej Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 3.3.1.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Konkurs ma charakter horyzontalny. Środki pozwolą na realizację m.in. termomodernizacji budynków, montaż instalacji OZE, modernizację systemów grzewczych, wentylacji, czy przyłącza…

Dotacje na termomodernizację budynków

Opublikowano 10 styczeń, 2017, Autor: , Kategoria: Odnawialne źródła energii,Termomodernizacja

Dotacje na termomodernizację budynków O pół roku przedłużony został nabów wniosków o dofinansowanie lub udzielenie pożyczki na działania przyczyniające się do zmniejszenia zużycia  energii w budynkach. Ze środków sfinansować można termomodernizację m.in. muzeów, szpitali, kościołów oraz obiektów zabytkowych. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Nabór do programu „Poprawa jakości powietrza” cz. 2. Zmniejszenie…

16,7 mln zł dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja

16,7 mln zł dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji, mających doprowadzić do obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Skorzystać na tym mogą przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Do końca września…