Wpisy autora: Justyna

Dolny Śląsk: Dotacje na kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Opublikowano 4 sierpień, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków,Termomodernizacja

23,6 mln zł na budynki użyteczności publicznej Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 3.3.1.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Konkurs ma charakter horyzontalny. Środki pozwolą na realizację m.in. termomodernizacji budynków, montaż instalacji OZE, modernizację systemów grzewczych, wentylacji, czy przyłącza…

Dotacje na rewitalizację zdegradowanych obszarów we Wrocławiu

Opublikowano 4 sierpień, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

16,5 mln zł na remont i odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. To oznacza środki na remont i odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego…

Pozytywne zmiany ułatwiające MŚP aplikację w konkursie Badania na rynek

Opublikowano 10 lipiec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków,POIR

Zmiana kryteriów: zmniejszenie minimalnej wartości projektu do 5 mln zł Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzone zmiany powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom chcącym ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w firmie. Fot. Unsplash.com Z artykułu dowiesz…

Dolny Śląsk – dotacje dla rzemieślników

Opublikowano 10 lipiec, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

2 mln zł na rozwój i zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rzemiosła W październiku rusza konkurs 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, w ramach którego dolnośląscy rzemieślnicy mogą pozyskać środki na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Efektem tych działań ma być rozwój i zwiększenie…

Szybka ścieżka MŚP 150 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Opublikowano 8 czerwiec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków,Przygotowania i zarządzanie

Finansowanie małych projektów MŚP o krótkim okresie realizacji  Rusza konkurs 3/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” skierowany do przedsiębiorców. 150 milionów złotych zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Dofinansowanie otrzymają małe projekty o krótkim okresie realizacji. Nabór obędzie się w 3 turach…

500 milionów złotych na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

Opublikowano 6 czerwiec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

Dofinansowanie z NFOŚ w ramach programu SOKÓŁ Rusza II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego nr 5.11. „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1) SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych mających służyć…