Pozytywne zmiany ułatwiające MŚP aplikację w konkursie Badania na rynek

Opublikowano 10 lipiec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków,POIR

Zmiana kryteriów: zmniejszenie minimalnej wartości projektu do 5 mln zł

Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzone zmiany powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom chcącym ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w firmie.

Fot. Unsplash.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Na co i dla kogo jest dotacja?
2. Ile wyniosą dotacje?
3. Gdzie i kiedy można składać wniosek?
4. Jakie zmiany kryteriów wyboru projektów wprowadzono w konkursie?
5. Które kryteria we wniosku są wysoko punktowane?

Na co i dla kogo jest dotacja?

Ze wsparcia i środków z Poddziałania 3.2.1 POIR, Badania na rynek skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani wdrażaniem innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac B+R.

Ile wyniosą dotacje?

Wsparcie w poddziałaniu mogą uzyskać projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych na poziomie:

 •  10 mln zł – średnie firmy (z możliwością ustalenia niższej kwoty, jednak nie niższej niż 5 mln zł)
 • 5 mln zł – mikro i małe firmy

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

Środki można uzyskać na:

 • eksperymentalne prace rozwojowe – max 45% kosztów kwalifikowanych
 • część doradczą – max 50% kosztów kwalifikowanych
 • część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Gdzie i kiedy?

Jednostką wdrażającą jest PARP.

Ogłoszenie naboru planowane jest na 2 sierpnia 2017 r.
Wnioski składać będzie można od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Konkurs jest podzielony na etapy, które kończą się odpowiednio 31 października i 31 grudnia 2017 r.

Istotne kwestie

Przygotowując projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu.
Zmiana kryteriów wyboru projektów w konkursie
Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

 • obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
 • obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Ponadto dla wszystkich aplikujących:

 • zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój,
 • zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Pojawi również możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji. Konkretne lokalizacje będą określane w regulaminie konkursu dedykowanego. Jednocześnie wprowadzono nowe kryterium formalne – specyficzne „Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych”.

Na co zwrócić uwagę?

W ramach kryteriów punktowanych najistotniejsze kryteria to:

  1. Wdrożenie wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego.
  2. Innowacyjność produktu.
  3. Zapotrzebowanie rynkowe na produkt, będący efektem projektu.
  4. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
  5. Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym (od co najmniej 6 m-cy).
  6. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.
  7. Pozytywny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju.
  8. Gotowość projektu do realizacji.
  9. Jakość uzasadnienia wydatków.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja na rozwój Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

   1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
   2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
   3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
   4. Jakie są istotne kryteria kluczowe do otrzymania wsparcia?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->