Aktualności

Jak przygotować się do złożenia wniosku o dotację?

Opublikowano 21 września, 2020, Autor: , Kategoria: Dotacje,Poradnik,Przygotowania i zarządzanie,Przygotowanie do wniosku

Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie to długi proces. Obejmuje on następujące etapy Analizy potrzeb klienta Dotacyjny Rekonesans – plan finansowania Program Przygotowań Opracowanie i złożenie wniosku Realizacja i rozliczenie projektu Potrzeby biznesowe Chcąc uzyskać dofinansowanie, na samym początku powinniśmy ustalić potrzeby biznesowe swojej firmy. Oto informacje, które powinniśmy zgromadzić:…

Dolny Śląsk – 21 milionów dla firm na badania i rozwój – konkurs 2018 – RPO WD 1.2.A ZIT Wrof

Opublikowano 10 września, 2018, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Współpraca z nauką

21 mln dla firm na badania i budowę prototypu – konkurs 2018 Dobra wiadomość dla wrocławskich firm, chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R i rozwijać nowe produkty. Najbliższe 3 miesiące roku to właśnie czas na przygotowanie projektów na rozwój innowacyjności przy wykorzystaniu dotacji z UE. Wsparcie skierowane do firm z terenu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi blisko…

Dolny Śląsk: Dotacje na kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Opublikowano 4 sierpnia, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków,Termomodernizacja

23,6 mln zł na budynki użyteczności publicznej Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 3.3.1.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Konkurs ma charakter horyzontalny. Środki pozwolą na realizację m.in. termomodernizacji budynków, montaż instalacji OZE, modernizację systemów grzewczych, wentylacji, czy przyłącza…

Dotacje na rewitalizację zdegradowanych obszarów we Wrocławiu

Opublikowano 4 sierpnia, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

16,5 mln zł na remont i odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. To oznacza środki na remont i odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego…

Pozytywne zmiany ułatwiające MŚP aplikację w konkursie Badania na rynek

Opublikowano 10 lipca, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków,POIR

Zmiana kryteriów: zmniejszenie minimalnej wartości projektu do 5 mln zł Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzone zmiany powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom chcącym ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w firmie. Fot. Unsplash.com Z artykułu dowiesz…

Dolny Śląsk – dotacje dla rzemieślników

Opublikowano 10 lipca, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

2 mln zł na rozwój i zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rzemiosła W październiku rusza konkurs 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, w ramach którego dolnośląscy rzemieślnicy mogą pozyskać środki na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Efektem tych działań ma być rozwój i zwiększenie…