Aktualności

DOTACJE NA TRANSFER TECHNOLOGII

Opublikowano 14 październik, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na transfer technologii do 200 tys. EUR – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy w konkursie na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji, organizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Sieć Otwartych Innowacji to projekt skierowany do przedsiębiorców którzy stawiają na rozwój technologiczny i  poszukują finansowania na inwestycje w innowacje…

DOTACJE NA SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY – OPOLSKIE

Opublikowano 19 wrzesień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 400 000,00 tys. zł – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy z województwa opolskiego, w ramach programu RPO WO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach. W ramach realizowanego projektu będzie można uzyskać wsparcie między innymi na nabycie narzędzi informatycznych wspierających wewnętrzną i zewnętrzną działalność firmy. Kiedy można składać wnioski? Wnioski o dofinansowanie…

DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ FIRM Z POLSKI WSCHODNIEJ

Opublikowano 16 wrzesień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na internacjonalizację mogą uzyskać firmy z Polski Wschodniej! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego…

Dotacje na cyfryzację – dotacje na zakup oprogramowania i komputerów – Bon na cyfryzację z PARP

Opublikowano 11 sierpień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na cyfryzację do 85% i 255 tys. zł – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w ramach programu POIR 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Działania w ramach projektu mają sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania firm…

Dotacje na wsparcie innowacji dla firm z województwa mazowieckiego

Opublikowano 13 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dobra wiadomość dla firm z Mazowsza! Zarząd województwa mazowieckiego ogłosił konkurs 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu – “Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”. Głównym celem konkursu  jest wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących firm poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie…

Dotacje na rozwój w Wałbrzychu – inwestycje w innowacyjność dla firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Opublikowano 8 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 320 tys. zł – takei dotacje na rozwój w Wałbrzychu i okolicach. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup maszyn, urządzeń (ruchomych środków trwałych) oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy należące do Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotacje są przyznawane w ramach RPO WD 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP…