Projekty UE

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wykonanie planu biznesowego dla przedsiębiorstwa GUARANA BIZNES Sp. z o.o.”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia nowego planu biznesowego, strategii komunikacji marki oraz nowych usług.
W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu: 81 180,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 56 100,00 zł