Jak pomożemy? Pozyskamy i prawidłowo rozliczymy Twój projekt

Guarana Biznes to nowe źródło energii, która zapewnia wyjątkowo skuteczną drogę do uzyskania dofinansowania dla firm. I to niezależnie czy chodzi o dotacje na innowacje, finansowanie startupu, dotacje na maszyny, czy badania i rozwój. Poniżej prezentujemy nasz sprawdzony w praktyce szlak do Twojego sukcesu – skutecznego pozyskania i rozliczenia dotacji unijnej.

Operacja „Dotacja” zasilana mocą Guarany w kolejnych krokach:


 

Dotacyjny rekonesans

  • Często okazuje się, że na początek konieczny jest Warsztat kreatywny nad modelem biznesowym i produktem. Duży nacisk kładziony na ten krok niewątpliwie wyróżnia nas na rynku. Wkładamy ogrom pracy w dokładne przeanalizowanie pomysłu na usługę lub produkt oraz zaplanowanie strategii biznesowej. Często proponujemy różne modyfikacje i kreatywnie współtworzymy założenia dla produktu. W wielu przypadkach są to drobne poprawki, ale pośród naszych osiągnięć mamy również opracowanie zupełnie innowacyjnego modelu biznesowego.
  • Zawsze punktem wyjścia są potrzeby firmy i możliwości widziane przez nasz zespół. Konfrontujemy je z możliwościami programów dotacji unijnych. Weryfikujemy je również pod kątem regionów. W ten sposób tworzona jest Lista rekomendowanych programów dotacyjnych, które są najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej firmy i specyfiki projektu.
  • Następnie opracowujemy Program Przygotowań, który określa prace niezbędne do wykonania, by pozyskać dotację unijną. Zestawione są one w harmonogram działania i przydzielone konkretnym osobom. Guarana napędza zapałem projekt, którego cel jest jasny – pozyskanie dotacji.

Szlifowanie

Na bazie zebranych w trakcie Dotacyjnego rekonesansu informacji przechodzimy do etapu przygotowania. Planujemy skrupulatnie każdy krok dostosowań. Pomagamy pozyskać niezbędny certyfikat, opinię odpowiedniego podmiotu, nawiązać kontakty z instytucjami naukowymi. Celem tego etapu jest osiągnięcie jak najwyższej oceny w skali punktacji danego konkursu. Nie lekceważymy żadnej możliwości, każdy punkt w końcowym rozrachunku może okazać się kluczowy dla pozyskania dofinansowania dla firmy.

Opracowanie i złożenie wniosku

Każdy etap ma swój niebagatelny wkład, stymulując i generując materiał do wykorzystania przy wniosku. Po takich działaniach wstępnych wypełnienie i złożenie właściwego wniosku staje się znacznie prostszą pracą, którą jednak należy pieczołowicie, krok po kroku wypełnić. Fundusze unijne, które dzięki temu uzyskamy, stanowią wystarczającą motywację do ciężkiej pracy do samego końca procesu.


Rozliczenie projektu

Przyznanej dotacji unijnej nikt nie chciałby już stracić. W tym zakresie etap rozliczenia projektu jest kluczowy. Nieodzowne jest dopilnowanie umowy z DIP i wypełnienie wynikających z niej obowiązków i wskaźników. Pieczołowicie trzeba dopiąć finanse, sprawozdania, oznakowania, promocję oraz odpowiednie procedury zamówień. Wreszcie następuje pozytywne przejście kontroli projektu przeprowadzanej przez DIP. To są naprawdę duże wyzwania tego finalnego etapu. My przeszkolimy Twój zespół i podzielimy obowiązki między nas i Twoją firmę. Napędzimy cały projekt, pomożemy w jego zarządzaniu, wesprzemy doradczo przy realizacji poszczególnych działań.

 

Sprawdź już dziś. Nie trać okazji na pozyskanie dotacji unijnej dla Twojego biznesu!