Dotacje na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Dolny Śląsk

Opublikowano 10 listopad, 2023, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

13 listopada rusza nabór wniosków o dotację na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Dolnym Śląsku.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 13 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST),
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • TBS

realizujące projekt na obszarze województwa dolnośląskiego.

Na co można uzyskać dotację na modernizację energetyczną?

Dofinansowanie można uzyskać na gruntowną termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych (za wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych) obejmującą swym zakresem co najmniej następujące prace termomodernizacyjne rozumiane jako:

Obligatoryjnie:

 • ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów); i/lub
 • wymianę okien i/lub drzwi; i/lub
 • modernizację systemu wentylacji

Fakultatywnie:

 • modernizację/wymianę instalacji grzewczych/ chłodzących ze źródłami ciepła (bez możliwości realizacji projektów polegających tylko na wymianie źródeł ciepła) lub
 • modernizację instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU); lub
 • instalacje OZE,
 • zastosowanie systemów zarządzania i magazynowania energii.

Wszystkie ww. elementy zakresu termomodernizacji muszą być wskazane w audycie energetycznym

Ile można uzyskać dotacji?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych  wynosi – 1 000 000,00 PLN, w przypadku wspólnot mieszkaniowych-  300 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi – 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: do 70%

  Kryteria premiujące       

 1. Gotowość projektu do realizacji – decyzje budowlane: 0 – 3 – 6 pkt
 2. Efekt ekologiczny projektu: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 pkt
 3. Wsparcie zabytków: 0 – 3 pkt
 4. Ochrona Powietrza: 0 – 1 – 2 – 3 pkt
 5. Wsparcie rewitalizacji: 0 – 1 pkt
 6. Wsparcie OSI: 0 – 1 pkt
 7. Klauzule społeczne: 0 – 2 pkt