Dofinansowanie projektów ekologicznych

Opublikowano 18 kwiecień, 2023, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

W czerwcu 2023 r. uruchomiony zostanie nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. Kredyt Ekologiczny. Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać  od 6 czerwca 2023 r. do 17 sierpnie 2023 r.

Nabór wniosków może zostać skrócony lub wydłużony z powodu:

  • zwiększenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru
  • złożenia w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze
  • długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków

Kto może otrzymać dofinansowanie projektów ekologicznych?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z terenu całej Polski.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przez firmę do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu lub promesy kredytu wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można uzyskać dotację?

Projektami dofinansowanymi mogą więc być np.:

  • modernizacja posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków)
  • zakup instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE
    Rezultatem inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Wydatki kwalifikowalne:

– zakup lub wytworzenie środków trwałych
– zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej)
– zakup specjalistycznego oprogramowania
– zakup oraz instalacja OZE
– koszty specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji

 Ile można uzyskać dotacji?

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez przedsiębiorcę na realizację inwestycji.

Wsparcie ma formę premii ekologicznej wypłacanej przez BGK. Służy ono częściowej spłacie kredytu inwestycyjnego, który przedsiębiorca zaciągnął w banku kredytującym współpracującym z BGK.

Poziom dofinansowania: od 25% do 70%