Dotacje na rewitalizację zdegradowanych obszarów we Wrocławiu

Opublikowano 4 sierpień, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

16,5 mln zł na remont i odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. To oznacza środki na remont i odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

Fot. Unsplash.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Dla kogo jest dotacja?
2. Na co konkretnie można pozyskać środki?
3. Ile wyniosą dotacje?
4. Gdzie i kiedy można składać wnioski?
5. Dlaczego tak ważny jest Lokalny Program Rewitalizacji?

Dla kogo jest dotacja?

Ze wsparcia i środków działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, skorzystać będą mogli następujący beneficjenci z Wrocławia i bliskich okolic:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe.

Na co konkretnie jest dotacja?

Dotację można będzie otrzymać na remont i odnowę części wspólnych budynków, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, na którym wzniesiono budynek.
Co do zasady za części wspólne uznaje się:

 • ściany zewnętrzne,
 • fundamenty,
 • dach,
 • strychy,
 • korytarze,
 • kominy,
 • pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych,
 • instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne,
 • ściany nośne,
 • windy.

Możliwe są także działania poprawiające efektywność energetyczną budynku (termomodernizacja) do 49% wartości wydatków kwalifikowanych.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ile wyniosą dotacje?

Alokacja w konkursie wynosi 16,5 mln zł.
Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. zł.
Poziom dofinansowania maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Gdzie i kiedy?

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF.

Ogłoszenia o konkursie zaplanowano na 27 października 2017 r.
Wnioski składać będzie można od 8 grudnia 2017 r.

Istotne kwestie

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) oraz element Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to instrument pozwalający na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy całego procesu.

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018 adresowany jest do dwóch obszarów wsparcia: Przedmieścia Odrzańskiego i Przedmieścia Oławskiego.

Umieszczenie projektu w LPR jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia.

ZOBACZ Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018 obejmujący obszar Nadodrza oraz Przedmieścia Oławskiego.

Preferowane będą również projekty
– dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
– realizowane w partnerstwie.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja na rozwój Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

   1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
   2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
   3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
   4. Jakie są istotne kryteria kluczowe do otrzymania wsparcia?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->