Dolny Śląsk: Dotacje na kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Opublikowano 4 sierpień, 2017, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków,Termomodernizacja

23,6 mln zł na budynki użyteczności publicznej

Wkrótce rusza nabór wniosków do konkursu w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 3.3.1.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Konkurs ma charakter horyzontalny. Środki pozwolą na realizację m.in. termomodernizacji budynków, montaż instalacji OZE, modernizację systemów grzewczych, wentylacji, czy przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Fot. Unsplash.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Dla kogo jest dotacja?
2. Na co konkretnie można pozyskać środki?
3. Ile wyniosą dotacje?
4. Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Dla kogo jest dotacja?

Konkurs dotyczy projektów wpisujących się w typ 3.3 A „Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej”. Ze wsparcia i środków konkursu skorzystać będą mogli następujący beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Konkurs będzie skierowany dla projektów o znaczeniu/zasięgu wnioskodawcy wykraczającym poza obszar ZIT lub poza obszar OSI.

Na co konkretnie jest dotacja?

Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej dotyczą m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów;
 • modernizacji systemów grzewczych;
 • modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji;
 • instalacji OZE;
 • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną;
 • wymiany oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku (jako element uzupełniający w projekcie).

Ile wyniosą dotacje?

Alokacja w konkursie wynosi ponad 23,6 mln zł.
Poziom dofinansowania maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Gdzie i kiedy?

Instytucją pośredniczącą będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

Ogłoszenia o konkursie zaplanowano na 31 lipca 2017 r.
Wnioski składać będzie można od 1 września 2017 r. do 11 września 2017 r. 

Preferencje

Preferencję uzyskają projekty:

 1. wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią;
 2. realizowane w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej, lub w których jednym z celów realizacji jest podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej;
 3. których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60 % w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny;
 4. wykorzystujące odnawialne źródła energii;
 5. realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza, co wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 6. preferowane będą projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdują się na wykazie IZ RPO WD;
 7. w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO);

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja na rozwój Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

   1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
   2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
   3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
   4. Jakie są istotne kryteria kluczowe do otrzymania wsparcia?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->