Dolny Śląsk – 21 milionów dla firm na badania i rozwój – konkurs 2018 – RPO WD 1.2.A ZIT Wrof

Opublikowano 10 wrzesień, 2018, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Współpraca z nauką

21 mln dla firm na badania i budowę prototypu – konkurs 2018

Dobra wiadomość dla wrocławskich firm, chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R i rozwijać nowe produkty. Najbliższe 3 miesiące roku to właśnie czas na przygotowanie projektów na rozwój innowacyjności przy wykorzystaniu dotacji z UE. Wsparcie skierowane do firm z terenu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi blisko 21 mln zł.

Zobacz INFOGRAFIKĘ

infografika_guaranabiznes

Z artykułu dowiesz się:

1. Na co można otrzymać dotację?
2. Czy o dotację mogą ubiegać się tylko przedsiębiorcy?
3. Do kiedy należy złożyć wniosek?

4. Które kryteria we wniosku są wysoko punktowane?

Zwiększenie aktywności B+R przez firmy MŚP

W ramach konkursów dotację można otrzymać na:

 1. Projekty typ A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:
  • wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
  • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Gdzie i kiedy?

Instytucją pośredniczącą będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca i  Związek ZIT WROF (dla konkursu 1.2.2).

Przygotowania do złożenia wniosków trzeba już rozpoczynać.

Dla Wrocławia i okolic (ZIT WrOF) konkurs zostanie ogłoszony 5 listopada 2018 r. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 5 grudnia 2018 r.

Na co konkretnie jest dotacja?

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Dotację można będzie otrzymać m.in. na:

 1. wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, m.in.:
  • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
  • opracowanie linii pilotażowych,
  • opracowanie demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenia potencjału komercyjnego projektu itp

Przykładowe rodzaje wydatków:

 • wynagrodzenia kadry badawczej
 • zakup materiałów do budowy prototypów
 • zużycie energii
 • zlecenia dla jednostek naukowych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty ogólne – zarządzanie projektem, delegacje,

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off),
 2. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty,
 3. konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Ile wyniosą dotacje dla MŚP?

Na projekty (w poddziałaniach 1.2 A ) dla przedsiębiorców z terenu WrOF przeznaczono blisko 21 mln zł.

Poziom dofinansowania:

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Badania przemysłowe    Prace rozwojowe (eksperymentalne)
 Max. dotacja  Max. dotacja z premią*  Max. dotacja  Max. dotacja z premią*
Mikro i małe firmy  70%  80%  45%  60%
Średnie firmy  60%  75%  35%  50%
Duże firmy   50%   65%  25% 40%

* Zwiększenie dofinansowania jest możliwe w przypadku spełnienia dodatkowych warunków np. upowszechnienie wyników badań

 

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Dla Wrocławia i okolic (ZIT WrOF) konkurs zostanie ogłoszony 5 listopada 2016 r. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 5 grudnia 2018 r.

Na co zwrócić uwagę?

Najważniejsze kryteria punktowane we wniosku to:

 1. Innowacyjność produktu.
 2. Stan gotowości produktu do wdrożenia na rynek.
 3. Personel badawczy zaangażowany w projekt.
 4. Wzrost liczby etatów badawczych.
 5. Zgodność z kluczowymi technologiami wspomagającymi (m .in. mikroelektronika).
 6. Współpraca z jednostką naukową.
 7. Partnerstwo z inna firmą przy realizacji prac B+R.
 8. Jakość uzasadnienia wydatków.

Szczegółowo o działaniu – innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje jako cel główny zakłada zwiększoną aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu RPO nowe przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne i dostaną dodatkową szansę na rozwój.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in.: na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy inwestycja wspiera gospodarkę innowacyjną?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->