Szybka ścieżka MŚP 150 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Opublikowano 8 czerwiec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków,Przygotowania i zarządzanie

Finansowanie małych projektów MŚP o krótkim okresie realizacji 

Rusza konkurs 3/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” skierowany do przedsiębiorców. 150 milionów złotych zostanie przeznaczonych na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Dofinansowanie otrzymają małe projekty o krótkim okresie realizacji. Nabór obędzie się w 3 turach do końca sierpnia br.

Fot. Pixabay.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Kto może skorzystać z „szybkiej ścieżki”?
2. Jakiego rodzaju projekt należy złożyć?
3. Jakie są zasady finansowania i jak otrzymać premii w projekcie?
4. W jaki sposób nastąpić może wdrożenie wyników badań?
5. Jakie są istotne kryteria kluczowe dla otrzymania wsparcia?

Zobacz KARTĘ KONKURSU 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Jakiego rodzaju projekt należy złożyć?

W konkursie składane mogą być projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, czyli takie, które dotyczyć będą badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo tylko prac rozwojowych.

 • Projekt musi przewidywać wdrożenie wyników projektu.
 • Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
 • Miejscem realizacji projektu może być każde województwo, poza mazowieckim.
 • Projekt musi zostać w pełni zrealizowany do końca III kwartału 2018 r.
  Dlatego należy zaplanować prace tak, aby ich realizacja była możliwa w tym czasie. Wszystkie zadania zrealizowane po terminie mogą skutkować kosztami niekwalifikowalnymi.
 • Projekt nie może być przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.
 • W konkursie złożyć można tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.
 • Z dofinansowania wykluczone są projekt, których przedmiotem jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R.

Badania przemysłowe (BP)
Efektem badań przemysłowych ma być uzyskanie nowej wiedzy w celu ulepszenia produktów, procesów, usług.

Prace rozwojowe (PR)
Prace rozwojowe polegać mają na łączeniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy, budowie instalacji pilotażowych i demonstracyjnych linii, budowaniu prototypów.

Wynikiem projektu musi być opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu lub usługi.

Celem projektu jest wdrożenie jego wyników.

Zasady i wielkość finansowania

Alokacja konkursu wynosi 150 mln zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
– minimalna 300 tysięcy zł
– maksymalna 1,5 mln zł

Poziom dofinansowania:

 

Badania przemysłowe   Prace rozwojowe 
 Max. dotacja  Max. dotacja z premią*  Max. dotacja  Max. dotacja z premią*
Mikro firmy  70%  80%  45%  60%
Małe firmy  70%  80% 45%  60%
Średnie firmy  60%  75%  35%  50%

* Zwiększenie dofinansowania jest możliwe w przypadku spełnienia dodatkowych warunków w postaci np. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Zasady otrzymania premii:

Warto powalczyć o 10-15% premii. W skali projektu są to niebagatene kwoty. Wystarczy zadeklarować rozpowszechnienie wyników projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) w okresie 3 lat od zakończenia projektu na co najmniej jeden ze sposobów:

 1. zaprezentowanie na co najmniej 3 konferencjahc naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej
 2. opublikowanie w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych
 3. rozpowszechnienie w całości za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Rozpowszechnienie wyników projektu będzie przedmiotem kontroli w okresie trwałości projektu.

Gdzie i kiedy?

Konkurs ogłoszony został 28 kwietnia 2017 r. i realizowany jest za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków trwa w 3 etapach od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Etapy konkursu:
I. do 30 czerwca 2017 r. (wnioski składać można do północy)
II. do 31 lipca (wnioski składać można do północy)
III. do 31 sierpnia (wnioski składać można do godz. 16:00)

Wdrożenie wyników badań 

Bardzo ważnym elementem projektu jest wdrożenie wyników projektu (prac B+R), które nastąpić może poprzez:

 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych projektu lub
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujacych wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż praw wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że za wdrozenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Na co zwrócić uwagę?

Istotne kryteria kluczowe do otrzymania wsparcia to m.in.:

 1.  Innowacyjność produktów lub procesowów na poziomie krajowym.
 2. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.
 3. Nowość rezultatów projektu.
 4. Potencjał rynkowy.
 5. Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu.
 6. Stan gotowości produktu/usługi do wdrożenia na rynek.
 7. Wnioskdawca zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych prac B+R (posiada zespół projektowy, zasoby techniczne).
 8. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.
 9. Jakość uzasadnienia wydatków.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub
  innowacji procesowej.
 5. Czy projekt jest zgodny z  krajową inteligentną
  specjalizacją.

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->