500 milionów złotych na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

Opublikowano 6 czerwiec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

Dofinansowanie z NFOŚ w ramach programu SOKÓŁ

Rusza II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego nr 5.11. „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1) SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych mających służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii przewidziano pół miliarda złotych.

Fot. Pexels.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Kto i na co konkretnie może otrzymać dotację?
2. Ile wyniesie budżet II naboru?
3. W jakim terminie należy złożyć wniosek?
4. W które obszary KIS może wpisywać się innowacyjna technologia?

5. Jakie są warunki otrzymania wsparcia?

 

Zobacz KARTĘ PROGRAMU SOKÓŁ

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Na co firma może otrzymać dotację?

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

W Programie Sokół MŚP składać mogą projekty, których celem jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie:

 • zrównoważonej energetyki,
 • surowców naturalnych i gospodarki odpadami.

Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.

W zakresie dofinansowanych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
 •  inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
  – materiałów i technologii
  – systemów energetycznych budynków
  – rozwoju maszyn i urządzeń
  – przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku
 • innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Ile wyniosą dotacje dla MŚP?

Na projekty przeznaczono 500 mln zł:
– do 25 mln zł na dotacje
– do 475 mln zł na dofinansowanie zwrotne (pożyczka: do 275 mln zł, inwestycja kapitałowa: do 200 mln zł).

Gdzie i kiedy?

Konkurs realizowany jest przez NFOŚiGW.

Nabór wniosków trwa od 19 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.

Poziom dofinansowania:

1) dotacja (faza B+R):
a) mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowanych
b) średnie przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowanych
c) duże przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowanych

2) pożyczka (faza B+R oraz faza W):
a) dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych

3) inwestycja kapitałowa (faza W):
a) dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych
b) dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej do 85% kosztów kwalifikowanych

Dlaczego tak istotne są inteligentne specjalizacje?

Zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach.

Obszary KRAJOWYCH  INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (KIS)
Zrównoważona energetyka

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7:
Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8:
Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
– materiałów i technologii
– systemów energetycznych budynków
– rozwoju maszyn i urządzeń
– przetwarzania i powtórnego użycia materiałów

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9:
Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Surowce naturalne i gospodarka odpadami

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11:
Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tymniezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12:
Innowacyjne technologie przetwarzania
i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie


Warunki otrzymania wsparcia finansowego

Warunkiem otrzymania wsparcia w fazie B+R jest wdrożenie wyników przedsięwzięcia we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji na sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzenia do działalności innego przedsiębiorcy.

Projekty, w których nie przewidziano wdrożenia wyników w ramach fazy W programu Sokół nie mogą uzyskać dofinansowania.

Co w przypadku braku kontynuacji projektu po zakończeniu części B+R. Nie będzie to skutkować zwrotem dofinansowania w formie dotacji w przypadku, gdy przeprowadzone prace rozwojowe nie przyniosą oczekiwanych wyników, bądź analiza sytuacji rynkowej wykaże, że wdrożenie wyników fazy B+R jest nieopłacalne dla przedsiębiorcy.

Istotne kryteria kluczowe do otrzymania wsparcia to m.in.:

 1.  Innowacyjność produktów lub procesowów na poziomie krajowym.
 2. Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację 7, 8, 9, 11 lub 12.
 3. Wpływ na ochronę i poprawę jakości środowiska.
 4. Stan gotowości produktu/usługi do wdrożenia na rynek.
 5. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.
 6. Jakość uzasadnienia wydatków.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub
  innowacji procesowej.
 5. Czy projekt jest zgodny z regionalną inteligentną
  specjalizacją.

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->