Bony na innowacje dla MŚP – 80% dotacji na prototyp

80% dotacji do usług świadczonych przez jednostki naukowe

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z innowacyjnym pomysłem możesz skorzystać z bonu na innowację. Współpraca z nauką może stać się przepustką do uzyskania dofinansowania na poziomie do 80% na projekty do 400 tysięcy złotych. Rusza nowy konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Nasz ostatni sukces w ramach bonu na innowacje

W 2015 r. nasz wniosek zajął 2-gie miejsce w Dużym Bonie na Innowacje.

W 2017 r. nasz ostatni wniosek, który pisaliśmy w ramach Bonu na Innowacje POIR 2.3.2. otrzymał maksymalną możliwą liczbę punktów, dzięki czemu uzyskał dofinansowanie.

Klucz do sukcesu

Przygotowanie projektów, które tak dobrze spełniają kryteria wymaga wiele pracy. Wbrew pozorom strona formalna aplikacji jest stosunkowo prosta. Najważniejsze jest dobre zdefiniowanie nowego produktu i procesu jego opracowania. To z kolei wymaga od doradcy dużeo zaangażowania we współpracę z klientem w obszarze modelu biznesowego dla tego nowego produktu.

Dlatego w ramach przygotowań do opracowania wniosku pracujemy z klientem nad:

 1. Modelem biznesowym rozwiązania – zgodnie z metodą Business Model Canvas.
 2. Opracowaniem specyfikacji funkcjonalnej, technicznej oraz zdefiniowaniem warunków odbioru.
 3. Zaplanowaniem procesu wdrożenia produktu lub technologii do praktyki w firmie.

Bez powyższej pracy konsultingowej nie da się opracować dobrych wniosków. Dlatego w ramach współpracy oferujemy także ten zakres. Jak widać po efektach ten model dobrze się sprawdza.

Dla kogo?

Z Bonu na Innowacje skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Na co?

Bon na innowacje otrzymać można  na usługę opracowania nowego lub znacząco ulepszonego :

 • wyrobu lub usługi,
 • technologii produkcji,
 • projektu wzorniczego.

 

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup:

 1. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej – jej wartość nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do opracowaniu nowego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – wartość maksymalna 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Współpraca firm z jednostkami naukowymi

MŚP mogą rozwijać ww. działania przy współpracy z jednostkami naukowymi lub instytutami badawczymi. Zlecając opracowanie pomysłu  jednostce naukowej, korzystają z jej doświadczenia, zaplecza oraz kadry naukowej.

Kiedy składamy wnioski o dotacje?

Wnioski można składać od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Poziom dofinansowania – ile? 

Firmy mogą liczyć na zwrot kosztów na poziomie:

 • do 70% średnie przedsiębiorstwa,
 • do 80% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 tysięcy zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 tysięcy zł.

Jakie warunki muszą zostać spełnione? 

Aby przejść pozytywnie ocenę merytoryczną istotne są liczne kryteria, m.in.:

 • Jednostka naukowa musi mieć kategorię naukową A+, A lub B.
 • Wnioskodawca musi posiadać status MŚP.
 • Koszt projektu wynosić będzie minimalnie 60 tysięcy zł, a maksymalnie 400 tysięcy zł.
 • Firma nie może korzystać z dodatkowych środków publicznych na ten sam cel.
 • Projekt będzie wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
 • Ocenie poddany zostanie poziom innowacyjności, czyli stopień nowości, oryginalności, ulepszenia, jakie projekt wniesie na polski rynek.
 • Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji).

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.

Jeżeli interesuje Cię Bon na Innowacje wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->