16,7 mln zł dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja

16,7 mln zł dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji, mających doprowadzić do obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Skorzystać na tym mogą przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Do końca września podmioty te z terenu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej mogą zawalczyć o dotacje. W puli znajduje się 16,7 mln zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jest na ogół wysoko opłacalna. Wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków, szczególnie należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ma problem z realizacją termomodernizacji bez wsparcia finansowego. Sytuacja uległa zmianie po wprowadzeniu systemu pomocy. Jednym z instrumentów tego systemu jest działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (poddziałanie 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej).

W ramach działania 3.3. przewidziano środki na 3 typy inwestycji:
projekty typu A: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej,
projekty typu B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
projekty typu C:  Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publiczne.

Modernizacja budynków wielorodzinnych na Dolnym Śląsku

W ramach działania 3.3.B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych wnioski można składać w ramach obszarów:
– Aglomeracja Wałbrzyska – AW
– Aglomeracja Jeleniogóska – AJ
– Wrocławski Obszar Funkcjonalny – WROF
– Obszary Strategicznej Interwencji – OSI

Na co jest dotacja?

W ramach konkursu można otrzymać dotację na projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym w zakresie:

– ocieplenia (termomodernizacji) obiektów,
– modernizacji systemów grzewczych,
– modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej,
– modernizacji systemów wentylacji,
– instalacji OZE,
– instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną,
– wymiany oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku (jako element uzupełniający w projekcie).

Dla kogo?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT WrOF dla których przewidziano wsparcie w programie krajowym),
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST,
– jednostki organizacyjne JST,
– towarzystwa budownictwa społecznego,
– organizacje pozarządowe,
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
– kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Ile zyska spółdzielnia lub wspólnota?

W Aglomeracji Wałbrzyskiej jest do rozdania 16,7 mln zł. Poziom dofinansowania w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85%. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł.

W Aglomeracji Jeleniogórskiej dotacja wynosi 13,5 mln zł, natomiast na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  ponad 18 mln zł.

W Obszarach Strategii Interwencji jest do rozdania 45 mln zł. Środki w ramach OSI podzielone zostaną na 5 obszarów:
– Zachodni Obszar Interwencji – ZOI,
– Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji – LGOI,
– Obszar Interwencji Doliny Baryczy – OIDB,
– Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – DIRW,
– Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji – ZKD.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 29 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Przygotowania trzeba zacząć już teraz, ponieważ niezbędny jest audyt energetyczny oraz sporządzenie projektu budowlanego termomodernizacji, który będzie uwzględniał wytyczne zawarte we właściwym gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotację?

Ocena projektu będzie prowadzona na podstawie kryteriów merytorycznych. Wśród nich najważniejsze są takie, które dotyczą efektu środowiskowego i energetycznego np.:

  1. Poziom zmniejszenie zużycia energii – im większa redukcja tym więcej punktów.
  2. Poziom zmniejszenia emisji CO2 i innych substancji – im większa redukcja tym więcej punktów.
  3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii i poziom zaspokojenia potrzeb firmy energią z OZE.
  4. Poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia.

Oprócz tego koniecznie trzeba zadbać o audyt energetyczny obiektu (obowiązkowy załącznik do wniosku) oraz pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane).

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie instalacji OZE oraz technologii energooszczędnych w budownictwie.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.ocieplajacy-ludzie

  1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
  2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
  3. Jak uzyskać audyt energetyczny i opracować budżet projektu?
  4. Jakie technologie energooszczędne w budynku zastosować?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->