Bony na innowacje dla firm z Dolnego Śląska

Opublikowano 13 luty, 2022, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

Na  przełomie lutego i marca 2022 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabór wniosków w ramach projektu BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej firm oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje.

Kto może otrzymać bony na innowacje?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Mają siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem),
 3. Ich projekt wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje [RIS], tj:
 • Chemia i medycyna
 • Auto-Moto-Aero-Space
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Maszyny i urządzenia
 • „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna
 • „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna
 • „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 1. Konsultacje i doradztwo udzielanych w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – doradztwo bezpłatne.
 2. Wsparcie w formule grantu/bonu na:

– usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

 • opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

– audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę

Kiedy można składać wnioski o bony na innowacje?

Nabór wniosków od dofinansowanie zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca  2022.

Ile można uzyskać dotacji?

Wsparcie udzielane w formie grantu stanowi pomoc de minimis

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% jednak nie więcej niż 200 000,00 PLN.

Wkład własny przedsiębiorstwa: 15%

Premiujące kryteria oceny

 1. Liczba, rodzaje i poziom wprowadzonych innowacji: 0-5 pkt.
 2. Jakość przedstawionego uzasadnienia wydatków: 0-3 pkt.
 3. Zagrożenia realizacji projektu: 0-2 pkt.
 4. Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej: 0-1 pkt.
 5. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu do końca jego realizacji: 0-1 pkt.