Dotacje do inwestycji dla dolnośląskich firm dotkniętych skutkami COVID

Opublikowano 21 czerwiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 400 tys. zł – takie dofinansowanie na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy z Dolnego Śląska, które borykają się z trudnościami finansowymi.

Dotacje przyznawane są w ramach programu RPO 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dotację na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych można składać od 30 czerwca do 14 lipca 2021.

Instytucja pośrednicząca nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dotację mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy z województwa dolnośląskiego, dotknięte skutkami epidemii COVID -19 i które odnotowały spadek przychodów o 30% w roku 2020 względem roku 2019.

Program jest dobrą okazją dla firm, które rozważają przebranżowienie lub wprowadzenie nowego rodzaju produktu lub usługi, gdyż premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

  1. rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu PKD niż ten, w ramach którego firma obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid – 19.
  2. poszerzenie katalogu usług firmy o nowy rodzaj usługi lub produktu.

Na co można uzyskać dotację?

Dofinansowanie można uzyskać na:

  1. Zakup ruchomych środków.
  2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
  3. Niezbędne koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń.

Z dofinansowania wykluczone są inwestycje w:

  1. Grunty.
  2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
  4. Inwentarz żywy.

 

Ile można uzyskać dotacji?

Poziom dofinansowania wynosi do 80%.

Maksymalna wartość wydatków w ramach projektu to 400 tyś zł.