Dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację – 85% i 800 tys

Opublikowano 10 maj, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Inwestycje,Nabory wniosków,RPO Dolny Śląsk

Aż do 85% i 800 tys. zł – taką dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację firm można uzyskać w ramach programu Przemysł 4.0. Dofinansownaie do inwestycji mogą uzyskać firmy produkcyjne, które chcą przejść na nowy poziom nowoczesności procesów produkcji. 

Pobierz szczegóły programu na dwóch stronach: FENG 2021-2027 Przemysł 4.0. 

 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dotację na automatyzację, robotyzację i cyfryzację można składać od 15 czerwca do 30 czerwca 2021. Jednak spodziewany termin zamknięcia naboru to 17 czerwca ponieważ PARP zapowiedział szybsze zamknięcie konkursu  po zebraniu wniosków na kwotę  dotacji 30 mln zł.

Dlatego wartości się spieszyć i jak najszybciej podjąć przygotowania.

 

Jak się przygotować do złożenia wniosku o dotację?

W pierwszej kolejności należy opracować tzw. mapę drogową, czyli plan transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Koszty przygotowania takiego planu może być dofinansowany w ramach projektu.

To dość rozbudowany dokument i trzeba go załączyć do wniosku, więc warto rozpocząć pracę nad nim możliwie szybko.

Drugi krok to już opracowanie wniosku na postawie planu transformacji oraz danych na temat firmy.

 

Dotacje na automatyzację, robotyzację i na co jeszcze w ramach programu Przemysł 4.0?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. Doradztwo związane z opracowaniem planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
 2. Doradztwo przy wdrożeniu transformacji.
 3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia zmiany w firmie.

 

Program jest świetną okazją dla firm, które rozważają rozwój w następujących obszarach techniki:

 1. Big Data oraz działania związane z analizą danych.
 2. Roboty przemysłowe.
 3. Przemysłowy Internet rzeczy.
 4. Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS).
 5. Cyberbezpieczeństwo.
 6. Chmura obliczeniowa.
 7. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.
 8. Sztuczna inteligencja.
 9. Blockchain.
 10. Druk addytywny (druk 3D).

 

Ile można uzyskać dotacji w ramach programu Przemysł 4.0?

Można dostać łącznie nawet 800 000 zł (max. 85% wartości inwestycji). Szczegółowe parametry dofinasowania przedstawiamy w załączonej ulotce programu

Pobierz szczegóły programu na dwóch stronach: FENG 2021-2027 Przemysł 4.0. 

 

Spojrzenie w przyszłość funduszy 2021-2027

Nowy nabór wniosków o  granty ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to pilotaż przed uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Dobrze się przyjrzeć założeniom tego konkursu ponieważ dotyczy on obszaru transformacji cyfrowej, która jest jednym z ważniejszych tematów nowej perspektywy