Dotacje na zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firm z województwa łódzkiego

Opublikowano 28 czerwiec, 2021, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

Pojawiła się szansa dla firm z województwa łódzkiego na podniesienie konkurencyjności dzięki wsparciu środków z UE. Celem dotacji jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firm.

W ramach Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw realizowane mogą być projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo – rozwojowe.

 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dotację można składać od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego

Istnieje możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Na co można uzyskać dotację?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które posłużą wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, mającej pomóc działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
 2. Koszty prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, gdy koszty te będą ponoszone  przez wnioskodawcę i nie przekroczą 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

 Ile można uzyskać dotacji?

 • Koszty prac badawczych oraz infrastruktura badawczo-rozwojowa – do 85%.
 • Wydatki objęte regionalną pomocą inwestycyjną – max 35%.
  • Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
   – o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
   – o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się mikro- i małego przedsiębiorstwa.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 6 000 000,00 zł