Dotacje na rozwój w Wałbrzychu – inwestycje w innowacyjność dla firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Opublikowano 8 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 320 tys. zł – takei dotacje na rozwój w Wałbrzychu i okolicach. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup maszyn, urządzeń (ruchomych środków trwałych) oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy należące do Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dotacje są przyznawane w ramach RPO WD 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach konkursu realizowane mogą być projekty, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dotację można składać od 10 sierpnia do 30 września 2021.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy, należące do Aglomeracji Wałbrzyskiej, która obejmuje gminy:

Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

Na co można uzyskać dotację na rozwój w Wałbrzychu?

Dofinansowanie można uzyskać na rozwój innowacyjności produktowej i procesowej, w tym:

  1. Zakup ruchomych środków trwałych – maszyn, urządzeń.
  2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania, licencji itp..
  3. Niezbędne koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń).

 Z dofinansowania wykluczone są inwestycje w:

  1. Grunty.
  2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
  4. Inwentarz żywy.

 Ile można uzyskać dotacji?

Poziom dofinansowania wynosi do 80% wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 400 000 PLN.

Maksymalne dotacje na rozwój w Wałbrzychu: 320 000 zł.