Dotacje na wsparcie innowacji dla firm z województwa mazowieckiego

Opublikowano 13 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dobra wiadomość dla firm z Mazowsza! Zarząd województwa mazowieckiego ogłosił konkurs 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu – “Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”.

Głównym celem konkursu  jest wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących firm poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie oraz trwały ich rozwój.

Kiedy można składać wnioski?

Pierwsza runda od 13 lipca 2021 r. do 19 lipca 2021 r.,
Druga runda od 20 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
Ewentualna trzecia i kolejne rundy tworzone będą w kolejnych siedmiodniowych odstępach czasowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z województwa mazowieckiego

Każdy przedsiębiorca musi wykazać, że w ramach projektu powstanie co najmniej jedno nowe miejsce pracy.

Na co można uzyskać dotację?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług,
 • zmianę procesów produkcyjnych lub zmianę sposobu świadczenia usług,
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dofinansowane będą:

 1. Koszty przygotowania biznes planu.
 2. Prace adaptacyjne pomieszczeń.
 3. Zakup środków trwałych.
 4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Koszty wsparcia merytorycznego związane z wdrożeniem prac B+R .
 6. Koszty informacji i promocji projektu.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
– region ciechanowsko-płocki: Mikro i małe 55%, średnie 45%
– region ostrołęcko-siedlecki: Mikro i małe 55%, średnie 45%
– region radomski i warszawski wschodni: Mikro i małe 55%, średnie 45%
– region warszawski zachodni: Mikro i małe 40%, średnie 30%
– region miasto stołeczne Warszawa: Mikro i małe 30%, średnie 20%

W ramach pomocy de minimis do 80% mogą być dofinansowane:

 1. Koszty informacji i promocji projektu.
 2. Przygotowanie biznes planu.
 3. Koszty wsparcia merytorycznego.
 4. Koszt racjonalnych usprawnień.

Ile można uzyskać dotacji?

W konkursie będzie można uzyskać od 400 000 PLN do nawet 4 000 000 PLN.