Dotacje na robotyzację branży meblarskiej

Opublikowano 16 październik, 2022, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 850 tys. zł – takie dofinansowanie mogą uzyskać małe i średnie firmy w ramach programu PARP: „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.
Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną.

Kiedy można składać wnioski na dotacje na robotyzację?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r.

Kto może otrzymać dotację na robotyzację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się małe i średnie firmy prowadzące czynną działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie produkcji mebli (kod 31 PKD), które przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Na co można uzyskać dotację na robotyzację?

Dofinansowanie można uzyskać na:
1. Nabycie, montaż, instalację i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
2. Nabycie, montaż, instalację i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Ile można uzyskać dotacji?

W konkursie będzie można uzyskać grant w wysokości do 850 tyś zł.
Poziom dofinansowania wynosi do 85%
Wkład własny: 15%

Kryteria oceny

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy– 0 lub 1 pkt;
2. Kwalifikowalność projektu – 0 lub 1 pkt;
3. Zakres projektu – 0, 1 lub 3 pkt;
4. Wpływ realizowanego projektu na przedsiębiorstwo – 0, 1 lub 3 pkt;
5. Wkład własny – 0 lub 1 pkt;
6. Wskaźniki projektu – 0 lub 1 pkt;
7. Mapa drogowa – 0 lub 1 pkt;
Kryteria rozstrzygające:
1. Pierwszy zakup robota przemysłowego;
2. Stopa bezrobocia w powiecie, w którym realizowany jest projekt;
3. Wysokość wnoszonego wkładu własnego.