DOTACJE NA SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY – OPOLSKIE

Opublikowano 19 wrzesień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 400 000,00 tys. zł – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy z województwa opolskiego, w ramach programu RPO WO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

W ramach realizowanego projektu będzie można uzyskać wsparcie między innymi na nabycie narzędzi informatycznych wspierających wewnętrzną i zewnętrzną działalność firmy.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 4  do 11 października 2021 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego.

Na co można uzyskać dotacje na sprzęt teleinforamtyczny?

Dofinansowanie można uzyskać na:

1)wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu
o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm;

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem.

 

 Ile można uzyskać dotacji?

W konkursie będzie można uzyskać dofinansowanie od 50 do  400 tyś zł.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 45%

W ramach pomocy de minimis:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70%

Kluczowe kryteria oceny

 1. Projekt spełnia kryteria inwestycji początkowej: charakter kryterium: bezwzględny;
 2. Bezpieczeństwo przetwarzania danych: charakter kryterium: bezwzględny;
 3. Projekt wpisuje się w obszar specjalizacji regionalnych wskazanych w RSIWO2020: 0 lub 2 pkt;
 4. Rodzaj stosowanych rozwiązań/technologii: 0 – 3 pkt;
 5. Obszar biznesowy implementacji projektu: 0 – 4 pkt;
 6. Poziom przedsiębiorczości na obszarze, na którym planowana jest realizacja projektu: 1 – 4 pkt;
 7. Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem ekologicznym lub wniosek dotyczy inwestycji ekologicznych: 0 – 3 pkt;
 8. Wpływ na modernizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie: 0 – 4 pkt;
 9. Wpływ na innowacyjność oferowanych produktów/usług: 0 – 2 pkt;
 10. Wkład własny wyższy od minimalnego: 0 – 4 pkt;
 11. Wzrost liczby etatów: 0 – 3 pkt;
 12. Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem we wczesnej fazie rozwoju lub przedsiębiorstwem nowozałożonym: 1 pkt.