Dotacje na wdrażanie kompleksowych strategii biznesowych – RPO WD 1.4.B

Opublikowano 22 wrzesień, 2016, Autor: , Kategoria: Doradzwo biznesowe,Promocja i wdrażanie strategii biznesowych,RPO Dolny Śląsk

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Mali i średni przedsiębiorcy poszukujący sposobów na wdrożenie nowej marki oraz promocję i sprzedaż na rynkach zagranicznych mają okazję na doinwestowanie swoich pomysłów. Jeszcze w tym roku sięgnąć można po dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie nowych modeli biznesowych, planów rozwoju eksportu i promocję oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. 17,5 mln zł dla firm z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, a ponad 46 mln zł łącznie dla całego Dolnego Śląska.

Wdrażanie kompleksowych strategii biznesowych MŚP

W ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO Województwa Dolnośląskiego (poddziałanie 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne) jeszcze w tym roku firmy mogą skorzystać ze środków na inwestycje związane m.in. z otwarciem nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowaniem produkcji do wymagań rynku zagranicznego, a także tworzeniem działów obsługi eksportu, certyfikacji, czy logistyki.

2 konkursy

Działanie realizowane jest na dwa sposoby:

 1. Poddziałanie 1.4.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
  Instytucja pośrednicząca: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
 2. Poddziałanie 1.4.2Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WROF
  Instytucja pośrednicząca: Związek ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

3 typy inwestycji

W ramach konkursu dotację można otrzymać na trzy różne typy inwestycji:

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw,
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa, obejmujące m.in.
– wizyty studyjne i misje zagraniczne;
– udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
– udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
– organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Na co można otrzymać dotację?

Celem firm, które będą wezmą udział w konkursie powinno być:

 1. tworzenie nowych modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. stworzenie długoterminowych strategii biznesowych i krótkoterminowych planów rozwoju eksportu),
 2. zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych,
 3. wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne,
 4. promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Dotację można będzie otrzymać m.in. na:

 1. zakup usług doradczych,
 2. zakup oprogramowania,
 3. zakup wyposażenia,
 4. zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 5. wynagrodzenia.

Kto otrzyma dofinansowanie na zwiększenie innowacyjności?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

 1. małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. Lokalne Grupy Działania (LGD) – w zakresie tworzenia i wdrażania nowych modeli biznesowych, zwiększenie i wsparcie międzynarodowej ekspansji MŚP,
 3. jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki i stowarzyszenia – w zakresie wsparcia ekspansji MSP na rynki zewnętrzne oraz promocji oferty gospodarczej regionu, jednostki organizacyjne jst – w zakresie promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.
 4. instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Beneficjenci chcący realizować projekty, w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT WROF (w przypadku realizacji projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego), czy z puli środków przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez  DIP (Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą).

Ile wyniosą dotacje?

Na projekty związane z internacjonalizacją MŚP przeznaczono łącznie ponad 46 mln zł. W konkursie horyzontalnym alokacja wynosi niemal 29 mln zł, natomiast przedsiębiorcy z terenu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego będą mieli do podziału ponad 17 mln zł.
Wartość projektu może wynosić od 10 tys. zł do 100 lub 200 tys. zł, w zależności od typu inwestycji.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi do 45% lub do 85% w zależności od rodzaju wydatków, budżetu i dostępnego limitu pomocy de minimis.

Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?

Instytucją pośredniczącą będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Związek ZIT WROF.

Konkursy zostaną ogłoszone 30 grudnia 2016 r., a wnioski składać będzie można od 30 stycznia 2017 r.

Przygotowania trzeba zacząć teraz, ponieważ program obejmuje wdrożenie Strategii Biznesowej. To oznacza, że Beneficjent powinien posiadać dokument, z którego jasno wynikają działania i narzędzia zgodne z celem konkursu oraz rodzajami wydatków.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, wdrażania modeli biznesowych.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy program obejmuje wdrożenie strategii biznesowej?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->