Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych – RPO WD 1.4.C

Opublikowano 31 październik, 2016, Autor: , Kategoria: Promocja i wdrażanie strategii biznesowych

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wkrótce rusza nabór wniosków na działania związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów gospodarczych oraz promocję. W puli środków dla Dolnego Śląska znajduje się ponad 9 mln zł, które przeznaczyć będzie można na promocję zmierzającą do przyciągnięcia nowych inwestorów, a to osiągnąć można m.in. poprzez wizyty studyjne, misje zagraniczne, czy udział w wystawach i targach branżowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Promocja oferty gospodarczej

W ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO Województwa Dolnośląskiego (poddziałanie 1.4.C) składać będzie można wnioski na działania dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych, wdrażające plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa, obejmujące m.in.

– wizyty studyjne i misje zagraniczne;
– udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
– udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
– organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Typy inwestycji

W ramach konkursu dotację można otrzymać na następujące inwestycji:

a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);

b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

We powyższych schematach preferencję uzyskają projekty:
• realizowane w partnerstwie;
• realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Na co można otrzymać dotację?

Celem nadrzędnym beneficjentów, którzy wezmą udział w konkursie powinna być przede wszystkim promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Dotację można będzie otrzymać m.in. na:

 1. Podróże służbowe związane z wyjazdami na targi, misje itd.
  Obejmują przejazd, zakwaterowanie, diety.
 2. Koszty udziału w targach, misjach, wystawach – opłaty targowe,
  promocja na targach, koszty przygotowania materiałów
  promocyjnych.
 3. Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych –
  budowanie baz kontrahentów i działania w zakresie umawiania
  spotkań.
 4. Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na targi, misje, wystawy.

Kto otrzyma dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2.  jednostki organizacyjne jst,
 3. instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Konkurs będzie skierowany do beneficjentów z obszaru całego województwa za wyjątkiem beneficjentów, którzy wybrali możliwość aplikowania do konkursu w Poddziałaniu 1.4.2 – ZIT WROF w konkursie 1.4 D w 2015 r.
Wsparcie może być udzielane w formie pomocy publicznej.

Ile wyniosą dotacje?

W puli środków przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą znajduje się ponad 9 mln zł.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi do 45% lub do 80% w zależności od rodzaju wydatków, budżetu i dostępnego limitu pomocy de minimis.

Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?

Instytucją pośredniczącą będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

Konkurs zostanie ogłoszony 30 listopada 2016 r., a wnioski składać będzie można od 2 stycznia 2017 r.

Przygotowania trzeba zacząć teraz, ponieważ program program obejmuje wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – trzeba taki dokument posiadać, bo z niego wynikają kierunki ekspansji (rynki) oraz konkretne imprezy targowe.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie dotacji i strategii promocji.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy kierunki ekspansji i konkretne imprezy targowe są sensowne i z potencjałem?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->