Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Opublikowano 24 sierpień, 2016, Autor: , Kategoria: Nabory wniosków,Przygotowania i zarządzanie

Dotacje dla uzdrowisk w Małopolsce

W województwie małopolskim trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w miejscowościach uzdrowiskowych. Na pomoc liczyć mogą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach. Na ten cel przeznaczono blisko 120 mln zł.

Dotacje unijne dla małopolskich uzdrowisk

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych ogłosił Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w granicach obszarów, którym nadano status uzdrowiska, znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie oceniony przez IZ RPO WM.

W ramach konkursu wsparciu podlegają:

  • przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach,
  • dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej – działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie (w tym m.in. infrastruktura wodno – kanalizacyjna, drogi wewnętrzne).

Kto otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na wsparcie finansowe liczyć mogą ww. beneficjenci z następujących miejscowości uzdrowiskowych:

– Krynica Zdrój,
– Szczawnica,
– Sękowa (uzdrowiska Wapienne),
– Uście Gorlickie (uzdrowisko Wysowa-Zdrój),
– Piwniczna-Zdrój,
– Muszyna (uzdrowiska Żegiestów-Zdrój, Muszyna),
– Rabka Zdrój,
– Kraków (uzdrowisko Swoszowice).

Ile wyniosą dotacje dla uzdrowisk?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu to blisko 120 mln zł, z czego 40% ma trafić do przedsiębiorców.

W poprzednim konkursie maksymalna wartość dotacji wynosiła 6 mln zł. Widzimy znaczny wzrost maksymalnej wartości projektu. Obecnie wynosi ona aż 8 mln zł. Minimalna natomiast  50 tys. zł.

Poziom dofinansowania projektu to 75%.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r.
Wyniki konkursu powinny być znane w pierwszym kwartale 2017 r.

Na jakich warunkach?

W konkursie składać można projekty zgodne z listą zatwierdzonych planów rozwoju uzdrowisk w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji i rozwoju infrastruktury.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

  1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
  2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
  3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
  4. Czy inwestycja wykorzystuje i rozwija specyficzne walory miejscowości uzdrowiskowej, w której ma zostać zrealizowana?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->