85% dotacji na doradztwo – RPO Dolny Śląsk 1.4.A

Opublikowano 31 styczeń, 2017, Autor: , Kategoria: Promocja i wdrażanie strategii biznesowych,RPO Dolny Śląsk

Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

1 marca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”. Środki będzie można wykorzystać na opracowanie strategii działań na międzynarodowych rynkach, dostosowanie produktu lub usługi do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowę łańcucha dostaw, nawiązanie kontaktów gospodarczych, czy tworzenie planów rozwoju eksportu. W puli konkursu horyzontalnego pozostaje 2,3 mln złotych. Jesteś w grze?

Szczegóły  konkursu

W ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO Województwa Dolnośląskiego (poddziałanie 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP) już za miesiąc firmy będą mogły składać wnioski na środki, z których przygotują długoterminowe strategie biznesowe oraz krótkoterminowe plany rozwoju eksportu.

Pobierz_1.4.1.A.szczegoly_konkursu

Na co można otrzymać dotację?

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

 • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
 • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
 • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Preferowane będą projekty:

 • realizowane w partnerstwie,
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Kto otrzyma dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

 1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. Lokalne Grupy Działania (LGD)

Ile wynosi dotacje?

Alokacja wynosi 2,3 mln zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 10 tys. zł.
Maksymalna kwota uzależniona jest od typu inwestycji i kształtuje się następująco:

 • w przypadku opracowania długoterminowej strategii  (schematu 1.4 A a): 50 tys. zł
 • w przypadku opracowania planu rozwoju eksportu (schematu 1.4 A b): 20 tys. zł

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie: 85% w ramach pomocy de minimis.

Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?

Wnioski składa się w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Konkurs zostanł ogłoszony 30 stycznia 2017 r., a wnioski składać można od 1 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, wdrażania modeli biznesowych.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Jak sprawić, by wniosek uzyskać preferencje?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->