Wpisy autora: Guarana Biznes

Dotacje na cyfryzację – dotacje na zakup oprogramowania i komputerów – Bon na cyfryzację z PARP

Opublikowano 11 sierpień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na cyfryzację do 85% i 255 tys. zł – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w ramach programu POIR 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Działania w ramach projektu mają sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania firm…

Dotacje na wsparcie innowacji dla firm z województwa mazowieckiego

Opublikowano 13 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dobra wiadomość dla firm z Mazowsza! Zarząd województwa mazowieckiego ogłosił konkurs 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu – “Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”. Głównym celem konkursu  jest wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących firm poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie…

Dotacje na rozwój w Wałbrzychu – inwestycje w innowacyjność dla firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Opublikowano 8 lipiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 320 tys. zł – takei dotacje na rozwój w Wałbrzychu i okolicach. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup maszyn, urządzeń (ruchomych środków trwałych) oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy należące do Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotacje są przyznawane w ramach RPO WD 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP…

Dotacje na zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firm z województwa łódzkiego

Opublikowano 28 czerwiec, 2021, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

Pojawiła się szansa dla firm z województwa łódzkiego na podniesienie konkurencyjności dzięki wsparciu środków z UE. Celem dotacji jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firm. W ramach Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw realizowane mogą być projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia…

Dotacje do inwestycji dla dolnośląskich firm dotkniętych skutkami COVID

Opublikowano 21 czerwiec, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 80% i 400 tys. zł – takie dofinansowanie na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą uzyskać firmy z Dolnego Śląska, które borykają się z trudnościami finansowymi. Dotacje przyznawane są w ramach programu RPO 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.   Kiedy można…

Dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację – 85% i 800 tys

Opublikowano 10 maj, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Inwestycje,Nabory wniosków,RPO Dolny Śląsk

Aż do 85% i 800 tys. zł – taką dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację firm można uzyskać w ramach programu Przemysł 4.0. Dofinansownaie do inwestycji mogą uzyskać firmy produkcyjne, które chcą przejść na nowy poziom nowoczesności procesów produkcji.  Pobierz szczegóły programu na dwóch stronach: FENG 2021-2027 Przemysł 4.0.   …